Mask

Gerbilen är den primära naturliga värden för springmasken Dentostomella translucida. Parasiter är oftast artspecifika, men den har även hittats hos guldhamster Mesocricetus auratus. Dentostomella t. blir ca 1½-2 cm lång. Det kanske inte låter så mycket, men med tanke på att en gerbils kropp är ca 10 cm lång så är det en ansenlig längd på masken. Om man jämför det med en människa så skulle en 175 cm lång person ha maskar som var ca 35 cm långa i magen.

Symptom
En lindrig maskinfektion av Dentostomella t. ger i sig inga synliga symptom, men masken försämrar immunförsvaret hos värddjuret. Det enda 100 % sättet att konstatera om en gerbil är smittad av Dentostomella t. är att obducera när den avlider. Dentostomella t. kan orsaka en tarminflammation. Får gerbilen en bakterieinfektion samtidigt, som t ex lunginflammation, är risken stor för att det i kombination med maskinfektionen är dödlig, men man tror att även en maskinfektion med ett stort antal maskar kan ta död på gerbilen.

När ska man avmaska?
Man bör avmaska sina djur en gång om året. Djur som köps från zooaffärer eller importeras bör avmaskas när man får hem dem och naturligtvis ska man avmaska om man misstänker att man av någon anledning misstänker att djuren fått mask. Har man även andra smågnagare i hushållet, tex. andra jirdarter, möss, råttor eller guldhamster, bör även dessa avmaskas samtidigt. Både tex. möss, råttors och guldhamstrars springmaskar smittar mycket lättare än gerbilens egen och gerbiler är mottagliga även för dessa arters springmaskar.

Smittvägar
De vanligaste smittvägarna för mask är att man sätter ihop ett smittat djur med ett friskt, att friska djur vistas på en yta där det har funnits infekterade djur. Springmaskar som Dentostomella t. har väldigt lätta ägg och därför är luftburen smitta möjlig även om risken är mindre än vid de flesta andra springmaskar.

Medicin
I Sverige används Axilur vet. Oral suspension 10 % mot spring- och spolmask. Axilur är mycket effektiv eftersom den tar död på både vuxna maskar, larver och ägg.

Behandling av Dentostomella translucida

Medicin: Axilur vet. Oral suspension 10 %. Finns receptfritt på apoteket. Kostar ca 140 kr för en flaska på 50 ml.

Dos: 0,02 ml/100gr djur. 1 gång om dagen i 5 dagar.

Man kan spä ut medicinen om man tycker att det är svårt att dosera den i sprutan. För att man ska vara säker på att avmaskningen blir effektiv måste medicinen ges i munnen på gerbilen med hjälp av en doseringsspruta. Att blanda medicinen i dricksvattnet rekommenderas inte.

Doseringsanvisningar för Axilur vet. oral suspension, 10%
Spädning: 1 del Axilur + 2 delar vatten (tex. 1 teskedsmått Axilur + 2 teskedsmått vatten).

OBS! Blanda och skaka mycket väl! Både den koncentrerade Axiluren i flaskan innan man tar av den, och själva blandningen. Är det många gerbiler som ska ha Axilur, så ska blandningen skakas upprepade gånger under medicineringen. I tabellen nedan står det vilken volym/dos av ovanstående blandning som gerbilen ska ha beroende på vad den väger.

Gerbilens viktVolym/dos av ovanstående blandning Axilur:vatten
20-30 g0,02 ml
31-45 g0,03 ml
46-60 g0,04 ml
61-80 g0,05 ml
81-95 g0,06 ml
96-110 g0,07 ml
111-130 g0,08 ml
131-145 g0,09 ml
146-160 g0,10 ml

Sanering
Burarna städas första och sista dagen under medicineringen. De skuras först ur med hett vatten och torkas noga. Sprutas sedan med rödsprit (95% etanol). Låt burarna stå så att spriten avdunstar.  OBS! Burarna ska vara helt torra innan man fortsätter. Skura sedan ur burarna med hett vatten och diskmedel, skölj ur dem noga och torka dem torra. Gör likadant med alla tillbehör i plast, glas, porslin, metall mm. Träsaker kokas i vatten i minst 4 minuter. Sätt inte tillbaka träsakerna i burarna förrän efter avslutad behandling och sanering utan ge djuren en massa kartonger och hushållspapper att leka och bygga bo med.

Obs! Se till att du är utomhus eller att utrymmet är mycket väl ventilerat när du håller på med spriten. Har du fler burar än en rekommenderar vi att man använder en andningsmask som klarar av organiska ångor. De finns att köpa på bl.a. Biltema, Jula och Clas Ohlsson för ca 140- 200 kronor.

Dräktiga och diande honor
Medicinen kan ges till diande och dräktiga honor, men det är mycket tveksamt om medicineringen har någon inverkan på mask hos diande och ofödda ungar. Det kan vara svårt att medicinera bebisar, så det bästa är att avvakta med att avmaska ungarna och föräldrarna tills ungarna är 4-5 veckor. Ställ buren i karantän i ett annat rum och var noga med hygienen mellan burarna med avmaskade och inte avmaskade djur. Buren och tillbehör ska saneras samtidigt som avmaskningen.

Överdosering
Den enda risk som finns om man överdoserar är att djuren får diarré men så länge allmäntillståndet hos djuret är gott är det inget fara. Man ska för säkerhets skull hålla ett öga på djuret så det inte blir uttorkat. Medicinen kan alltså inte ta död på gerbilen om man av misstag skulle överdosera. Har djuret mycket mask i magen så upplöses maskarna och kommer ut som en diarréliknande avföring. Vet man att man inte överdoserat och djuret får diarré, så har det med stor sannolikhet mask.

Övriga maskar hos gerbiler
I Finland har man sett två andra maskar hos gerbiler, en spolmask, Ascaris lumbricoides och en bandmask, Hymenolepis nana. Bandmask har också hittats hos gerbiler i Sverige, men tyvärr fick ägaren till de gerbilerna inte veta namnet på masken. Hymenolepis nana kan smitta människor därför är det mycket viktigt att få bandmaskar artbestämda. Man har i USA även hittat musens springmask Syphacia obvelata och råttans springmask Syphacia muris hos gerbiler. Syphacia obvelata kan också smitta människor.