Beteende

Här kan ni hitta svar på några av de vanligaste frågorna om gerbiler.

Slickar burens insida
Detta kan vara ett tecken på att gerbilen är törstig. Unga gerbiler gör så om de inte kan nå vattenflaskan eller om de inte har lärt sig dricka ur den. I det vilda finns det förmodligen kondenserat vatten på väggarna i den kallaste delen av tunneln och förmodligen dricker gerbilerna denna fukt när de blir törstiga.

Vaggar med huvudet från sida till sida
Detta är mycket vanligt hos gerbiler med skära ögon och förekommer ibland hos gerbiler med rubinröda ögon. Forskning på möss och råttor med skära ögon visar att även de har detta beteende och att det beror på problem med överföring av information från ögon till hjärna hos dessa djur. Detta leder till att dessa djur vaggar med huvudet från sida till sida för att kompensera sin förvrängda synbild. Det är helt ofarligt och gerbiler som uppvisar ett sådant beteende lever ett normalt liv och har inte några hälsoproblem relaterade till detta.

Alltid lutar huvudet åt ena sidan
Detta är ett tecken att balansorganet i örat är påverkat. Ibland kan orsaken vara en infektion, men vanligare är en cysta som kallas kolesteatom (pärlsvulst). Det finns inget man kan göra åt sådana cystor men gerbiler brukar nästan alltid anpassa sig mycket snabbt. Om det verkar som om din gerbil äter dåligt och inte sköter sin hygien själv ska man kontakta veterinär eftersom den då kan ha en infektion som ska behandlas.

Gnider magen mot ett föremål
Alla gerbiler har en doftkörtel på magen. Denna körtel används både för att markera revir och andra gerbiler. I vanliga fall gnider gerbiler bara sin mage på nya föremål som de råkar på. Om de markerar ofta kan det vara ett tecken på kamp om dominansen mellan två eller fler av gerbilerna och då är det viktigt att hålla ett öga på dem eftersom det är risk för att det trappas upp till slagsmål.

Verkar para sig med sin bror/syster
Det finns alltid en hirarki i ett gerbilsamhälle och dominanta djur kommer att försöka bestiga underordnade för att etablera sin dominans. På detta sätt kommer de åt att markera den underordnade gerbilen med sin doftkörteln.

Ser ut att kyssa en annan gerbil
Gerbiler gör ofta så när de först möts men kan också bete sig så vid andra tillfällen. Gerbiler har kemiska ämnen i saliven som överför olika budskap som dominans, kön etc.

Boxas
Gerbiler ”boxas” genom att stå upp på bakbenen och knuffa på en annan gerbil. Det är ett sätt att lösa dominansfrågan utan att slåss. Hanar beter sig ofta så och i normala fall ger det gerbilhanar möjlighet att lösa tvister utan att de skadar varandra.

Slagsmål
I vilt tillstånd lever gerbiler i samhällen med upp till 20 individer. Ett sådant samhälle består oftast av en dominant hane och en dominant hona. De andra gerbilerna är deras avkomma eller har accepterat en underordnad ställning. Det är bara den dominanta honan som parar sig och det är oftast den dominanta hanen som blir utvald men den dominanta honan är ”otrogen” och parar sig även med andra hanar ibland.
Detta innebär att det går åt en hel kraft att försöka förbli den ledande gerbilen och speciellt den dominanta honan kommer att köra bort andra honor som utmanar hennes position. Slagsmål mellan gerbiler som i vanliga fall lever fredligt tillsammans uppstår när antingen unga vuxna gerbiler utmanar den äldre eller när den dominanta gerbilen åldras och inte längre kan upprätthålla sin position.

Stampar med fötterna
I de flesta fall kommunicerar gerbiler genom dofter, men det är två situationer när de kommunicerar genom att stampa med fötterna. Den vanligaste orsaken är att de blir skrämda och åstadkommer då ett rytmiskt ljud med fötterna som en varning till andra gerbiler. Det händer också att de stampar för att tala om att de är parningsvilliga. Unga gerbiler stampar ibland utan orsak och förmodligen så övar de sig bara för framtida bruk!

Gräver i hörnen?
Detta stereotypa beteende beror på att gerbilungarna inte växte upp i en håla. Undersökningar visar att gerbiler som växt upp i en håla inte har denna drift att gräva. Du kan bygga en egen gerbilhåla för dina gerbilungar med en enkel låda och ett rörsystem. Sök på Internet för att få idéer om hur du kan göra.

Gnager hela tiden
Gerbiler tillhör gnagarsläktet och liksom alla gnagare växer deras tänder hela livet. För att undvika att tänderna blir för långa måste de gnaga. Gamla gerbiler gnager inte lika mycket längre och därför kan deras tänder i vissa fall behöva klippas för att de inte ska bli för långa.

Varför flyttar gerbilmamman hela tiden ungarna?
Det är vanligt att gerbilmammor flyttar runt sina ungar. Ibland flyttar de dem, täcker och avtäcker för att hjälpa dem att kontrollera kroppstemperaturen. Andra gånger delas stora kullar i två grupper och gerbilmamman tar hand om en grupp i taget. I vissa fall kan det dock bero på rädsla och osäkerhet så om det verkar som om din gerbilmamma hela tiden flyttar runt ungarna på ett desperat sätt så låt henne få ett skyddat utrymme, t ex en kraftig pappkartong, som kan ge lite extra trygghet.

Inte vill att jag ska ta upp den
I normala fall är gerbiler lätta att ta upp men det är viktigt att inte skrämma dem. Gerbiler tycker inte om att du jagar runt dem och hugger tag i dem ovanifrån, det är alltid bättre föra in händerna underifrån och inte hålla i dem för hårt.

Väsnas så mycket nattetid
Även om gerbiler ofta är aktiva under dagen är deras mest aktiva tid alldeles efter skymningen och alldeles före gryningen. Då fördriver de tiden med att gnaga, springa i hjul och gräva. Ett sätt att få dem att vara tystare när du vill sova är att ge dem mat en timme innan du lägger dig. Då kommer de att vara aktivast precis innan du ska försöka somna och de kommer att vila samtidigt som du.

Äter den andra
Jag vet att det är motbjudande för oss men absolut vettigt för gerbiler. I det vilda lever gerbilerna i en mycket karg omgivning. De har därför utvecklats till att bli allätare och kan inte kosta på sig att avstå ifrån någon näringskälla. Om en gerbil i en gemensam håla dör så är det oförnuftigt att bara lämna den liggande kvar. Bästa sättet att undvika problem med förruttnelse som kan orsaka sjukdom eller dra till sig rovdjur är därför att gerbiler äter upp en död familjemedlem.